Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ có hai chị em cùng cha khác mẹ. Tấm là con bà cả, Cám là con bà hai. Hai chị em Tấm và Cám hơn nhau không là mấy. Mẹ Tấm mất từ khi Tấm còn rất bé. Bố lấy vợ hai sau đó và sinh ra Cám. Nhưng cũng chỉ được mấy năm thì bố Tấm cũng theo mẹ mà đi. Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám. Mẹ Cám rất độc ác và cay nghiệt. Hàng ngày, Tấm phải làm lụng vất vả, hết chăn trâu lại cắt cỏ, gánh nước, vớt bèo, thái khoai cho lợn…. việc gì cũng đến tay Tấm cả.
Các bé cùng nghe “truyện cổ tích Tấm Cám” nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *