Gióng mặc áo giáp sắt, đội nón sắt, tay cầm gậy sắt, từ biệt mẹ và dân làng rồi nhảy lên lưng ngựa.

Ngựa sắt bỗng chồm lên, phun ra một luồng lửa đỏ rực. Gióng thúc ngựa phi như bay về phía trại giặc. Cây gậy trong tay Gióng vung lên như ánh chớp quật xuống đầu lũ giặc. Ngựa sắt cũng phun từng luồng lửa đỏ rực thiêu trại giặc thành tro.

Mời các bé cùng nghe “Truyện cổ tích Thánh Gióng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *