Sau khi cha mất, những người anh chia hết gia tài, chỉ cho người em út một chú mèo và đuổi ra khỏi nhà. Người em út không biết làm gì để kiếm sống. Cậu cất tiếng thở dài!

Mèo liền cất tiếng:

“Đừng lo lắng quá, cậu chủ tuyệt vời của tôi. Tôi có ý này rất hay. Cậu chỉ phải đóng cho tôi một đôi hia và kiếm một cái bị lớn.”

Cậu út quyết định tin lời chú mèo thông minh lanh lợi, kiếm về cho nó một đôi hia và một cái bị.

Các bé hãy cùng nghe truyện “Chú mèo Đi-hia” nào!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *