Ngày xưa, có hai mươi lăm chú lính chì, tất cả đều là anh em, vì cùng đúc từ một chiếc môi cũ ra. Các chú bồng súng, mắt nhìn thẳng phía trước, mặc đồng phục màu xanh và đỏ, trông thật đẹp. Các chú lính chì hoàn toàn giống nhau, trừ một chú, đúc sau cùng. Vì thiếu chì chú chỉ có một chân. Nhưng chú oai vệ chẳng kém gì những chú lính chì khác có đủ hai chân, và chính chú lại có những chuyện phiêu lưu đáng để kể lại.

Mời các bé cùng nghe truyện: “Chú Lính Chì Dũng Cảm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *