Trò chơi bong bóng nước là một trò chơi rất hấp dẫn, một quả bóng lớn được bơm đầy khí. Các bé sẽ chui vào trong, bóng được thả xuống nước. Khi các bé di chuyển, quả bóng sẽ lăn trên mặt nước.
Bé nào chưa chơi, hãy thử đi nào!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *