Ngày xưa có một anh chàng tên là Khoai. Khoai hiền lành khỏe mạnh, nhưng nhà nghèo nên phải đi ở đợ cho một phú ông trong vùng….
– Khắc nhập! Khắc nhập!
Một cây tre đúng một trăm đốt tươi xanh óng ả hiện ra trước mắt mọi người. Phú ông không tin vào mắt mình liền chạy lại xem, anh Khoai liền đọc:
– Khắc nhập! Khắc nhập
Tức thì lão ta bị dinh ngay vào cây tre. Lão tức tối giãy giụa, nhưng càng giãy lạo lại càng dính chặt hơn, không dứt ra được……

Mời các bé cùng nghe chuyện “Cây tre trăm đốt”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *