Chuyện kể về cậu bé Aladdin suốt ngày lêu lổng chẳng thiết học hành gì, dù bị mẹ nhiều lần quở mắng nhưng Aladdin vẫn chứng nào tật nấy. Aladdin đã bị một lão phù thủy lừa nhốt vào hang nhưng cậu đã được thần nhẫn cứu giúp và may mắn lấy được đèn thần ….
Các bé hãy cùng nghe truyện nào!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *